รัฐบาลที่ยืมเงินเมื่อปีที่แล้วลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 17 ปีตัวเลขทางการแสดง การกู้ยืมสำหรับปีงบประมาณ 2561-2519 อยู่ที่ 24.7 พันล้านปอนด์ลดลง 17.2 พันล้านปอนด์จากปีงบการเงินก่อนหน้าสำนักงานสถิติแห่งชาติกล่าว แม้จะลดลง แต่จำนวนเงินดังกล่าวก็ยังสูงกว่าการคาดการณ์ความรับผิดชอบงบประมาณของสำนักงานเมื่อเดือนที่แล้ว

นักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าการลดลงควรให้รัฐบาลมีอิสระในการผ่อนคลายมาตรการเข้มงวดในทศวรรษที่ผ่านมา ตัวเลขแสดงให้เห็นว่ารายรับภาษีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในเดือนมีนาคม แต่การใช้จ่ายภาครัฐที่สูงขึ้นเป็นผลมาจากการขาดดุลที่กว้างกว่าที่คาดไว้ส่วนใหญ่ลดลงจากการซื้อสินค้าและบริการ นายกรัฐมนตรีของกระทรวงการคลัง Philip Hammond ต้องการลดการกู้ยืมให้เท่ากับ 2% ของผลผลิตทางเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร การกู้ยืมในปีที่แล้วเท่ากับ 1.2% ทำให้นายกรัฐมนตรีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม